انتخاب سانس و صندلی


صندلی دلخواه در سالن و سانس دلخواه

حذف بلیط چاپی


تأییدیه پیامکی به جای چاپ بلیط

پشتیبانی آنلاین


ما 24 ساعته پاسخ گو خواهیم بود

  • رویدادهای های نزدیک
  • کنسرت پاپ
  • کنسرت محلی
  • تئاتر و نمایش

کنسرت گروه موسیقی باریش

چهارشنبه 15 آذر
آمفي تئاتر پتروشیمی
تئاتر و نمایش

نمایش والس تصادفی

شنبه 18 آذر
سالن استاد پایاب

کنسرت گروه موسیقی باریش

چهارشنبه 15 آذر
آمفي تئاتر پتروشیمی

نمایش والس تصادفی

شنبه 18 آذر
سالن استاد پایاب