انتخاب سانس و صندلی


صندلی دلخواه در سالن و سانس دلخواه

حذف بلیط چاپی


تأییدیه پیامکی به جای چاپ بلیط

پشتیبانی آنلاین


ما 24 ساعته پاسخ گو خواهیم بود

کنسرت گروه موسیقی باریش

چهارشنبه 15 آذر
آمفي تئاتر پتروشیمی
تئاتر و نمایش

نمایش والس تصادفی

شنبه 18 آذر
سالن استاد پایاب