انتخاب سانس و صندلی


صندلی دلخواه در سالن و سانس دلخواه

حذف بلیط چاپی


تأییدیه پیامکی به جای چاپ بلیط

پشتیبانی آنلاین


ما 24 ساعته پاسخ گو خواهیم بود

تمدید شد
پاپ

کنسرت بزرگ مسعود امیر سپهر

جمعه 21 دی
سالن هتل کایا تبریز
تمام شد
سنتی

کنسرت بزرگ علی پرمهر

شنبه 3 آذر
آمفي تئاتر پتروشیمی
تمام شد
سنتی

ارکستر نوجوانان یاغیش

دوشنبه 5 شهریور
آمفی‌تئاتر هتل شهریار