انتخاب سانس و صندلی


صندلی دلخواه در سالن و سانس دلخواه

حذف بلیط چاپی


تأییدیه پیامکی به جای چاپ بلیط

پشتیبانی آنلاین


ما 24 ساعته پاسخ گو خواهیم بود

تمام شد
پاپ

کنسرت مسعود امیر سپهر

چهارشنبه 14 اردیبهشت
مرکز همایش های بین المللی تبریز
تمام شد
سنتی

کنسرت استاد داود آزاد وگروه موسیقی روح افزا(سرپرست:دستمالچی)-اهر

پنجشنبه 22 اردیبهشت
آمفی تئاتراداره فرهنگ وارشاداسلامی-اهر
تمام شد
سنتی

شب های موسیقی تبریز کنسرت گروه موسیقی و «دف نوازان اهورا»

پنجشنبه 22 اردیبهشت
مجتمع سینمایی 22 بهمن - سالن استاد صیامی
تمام شد
سنتی

کنسرت استاد داودآزاد وگروه موسیقی روح افزا(سرپرست:دستمالچی)-مشکین شهر

جمعه 23 اردیبهشت
تالار اندیشه ارشاد اسلامی-مشکین شهر