اطلاعات سالن

  • خانه|
  • مرکز همایش های بین المللی تبریز

رویداد های در حال اجرا در این سالن

تمام شد
مرکز همایش های بین المللی تبریز

کنسرت مسعود امیر سپهر

چهارشنبه 14 اردیبهشت
تمام شد
مرکز همایش های بین المللی تبریز

استاد مسعود امیرسپهر

پنجشنبه 19 بهمن